سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۶۲۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : عملیات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه دو با برآورد ۲,۳۵۷,۵۹۷,۱۱۴
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴/۱۵ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   عملیات اجرای طرح های هندسی در سطح منطقه دو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )