سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۲۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی واگذاری مرکز ساماندهی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی دوم به مدت ده روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   انجام مناقصه عمومی جهت واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )