سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : ۱۰۰۱ : پره ثابت ردیف چهارم با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۰۰۲/۹۶ : پره متحرک ردیف اول با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۰۰۳/۹۶ : پره متحرک ردیف سوم با تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۰۰۴/۹۶ : پره متحرک ردیف چهارم بغا تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۰۰۵/۹۶ : پره متحرک ردیف سوم با تضمین ۳۰۰ میلیون ریال --- ۱۰۰۶/۹۶ : پره متحرک ردیف چهارم با تضمین ۳۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه شماره مناقصه پره متحرک ردیف سوم در اسناد منقاصه خرید، اصلاح و به شماره ۱۰۰۵/۹۶ تغییر یافت - اسناد مناقصه بازسازی و خرید اصلاح گردید
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن