سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان فارس

شماره آگهی ۰۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۳۵۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا شهرستان سپیدان با برآورد ۱۰,۷۹۰,۴۷۶,۱۱۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۳۹.۵۲۳.۸۰۶ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلوار آزادی ـ نبش خ ارم ـ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ط چهارم اداره امور پیمانها و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : امور پیمانها و قراردادها شیراز بلوار آزادی نبش خ ارم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ط چهارم اداره امور پیمانها و قراردادها
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۷۱۳۲۷۵۰۳۹-۰۷۱۳۲۳۶۳۲۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای چاپ اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن