سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۳۵۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی با برآورد ۱۰,۷۹۰,۴۷۶,۱۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای چاپ اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   اجرای عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت بیضا شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )