سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام نفت و گاز اروندان

شماره آگهی AOGC-۳۹۸-۹۶۰۷۳۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۳۷۸۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : SIMPLEXA ۶۰۱ TIMER MANUFAClTHEBEN
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://AOGCKALA.COM
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام SIMPLEXA 601 TIMER MANUFAClTHEBEN نفت و گاز اروندان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )