مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی دو دستگاه بانک کشاورزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک کشاورزی

شماره آگهی ۲۲/۹۶
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۴۳۷۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک
شرایط : گواهی امضای الکترونيکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۱۳
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۲-۱۲ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن