سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۷۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : اصلاح شبکه آب شرب شهر با برآورد ۵,۱۰۳,۶۹۳,۷۳۶
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ رشته آب -
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۲ روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   اصلاح شبکه آب شرب شهر فارغان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )