سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین
شرایط : پایه ۱ در حوزه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - پایه ۱ خدمات اقتصادی و پایه ۲ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - پایه ۱ محیط زیست و حداقل پایه ۲ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و حداقل پایه ۲ خدمات اقتصادی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه تدوین سند ملی آمایش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )