مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه تدوین سند ملی سازمان برنامه و بودجه کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان برنامه و بودجه کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت پروژه تدوین سند ملی آمایش سرزمین
شرایط : پایه ۱ در حوزه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - پایه ۱ خدمات اقتصادی و پایه ۲ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - پایه ۱ محیط زیست و حداقل پایه ۲ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و حداقل پایه ۲ خدمات اقتصادی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات - تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، سازمان برنامه و بودجه کشور، امور منابع انسانی و پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، سازمان برنامه و بودجه کشور، امور منابع انسانی و پشتیبانی
۰۲۱۳۳۲۷۴۷۳۴-۳۲۲۷۲۵۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن