سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب با برآورد ۱۵,۵۱۲,۰۲۳,۸۸۵
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ رشته آب -
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   عملیات اجرایی خطوط فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب شمال بلوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )