سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۱۸۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : اجرای تعمیرات اساسی اسکله
شرایط : رتبه بندی معتبر یک و دو در رشته آب در زیر رشته سازه های دریایی و همچنین حائز رتبه معتبر دز زمینه نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ـ دریافت و تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی از نشانی www.lorc.ir لینک مناقصه ها و استعلام ها/ پرسشنامه پروژه ای ـ یک نسخه از اساسنامه شرکت برابر اصل ـ یک نسخه از آگهی تاسیس شرکت برابر اصل ـ یک نسخه از تغییرات شرکت براساس روزنامه های رسمی برابر اصل ـ ارائه سوابق کارهای مشابه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی و خلاصه سوابق هسته مدیریتی شرکت ـ ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ ارائه گواهی میزان رضایتمندی واحد HSE از کارفرمایان قبلی و ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE ـ ارائه مدارک دال بر دارا بودن گواهی ها و صلاحیت های لازم در مباحث مربوط به مدیریت انرژی ـ ارائه گواهی بانکی از وضعیت گردش مالی شرکت در دو سال گذشته و ارائه آخرین صورت های مالی حبارسی شده ـ ارائه کد اقتصادی شناسه ملی و کد پستی شرکت ـ کلیه مدارک به صورت منظم و کلاسه شده به همراه یک سی دی محتوی کلیه مستندات در مهلت مورد اشاره ارسال گردد ـ رتبه بندی یک یا دو در رشته آب در زیر رشته سازه های دریایی ـ ارائه رتبه بندی معتبر در زمینه نفت گاز ـ تاسیسات و تجهیزات ثبت شده در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )