مناقصه عملیات احداث مخزن 500 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ بین راهی تهلو و انگوران و لوله گذاری شبکه داخلی کشار سرگپ و خط اصلی از کشار دوستنی تا کشار پایین از توابع شهرستان بندر خمیر با برآورد ۱۱,۲۱۲,۵۳۴,۹۳۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - حداقل رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۵۶۰.۶۲۶.۷۴۷ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۷۶۳۳۳۳۸۰۰۲-۳-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن