سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام برق منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۳۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : ۱ مجموعه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برج های در معرض خطر سیل خطوط ۶۳ کیلو ولت جلایی و کوه مبارک
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۵۴۰۲۰۰۲ به نام سایر درآمدهای شرکت سهامنی برق منطقه ای هرمزگان / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساغعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه این شرکت
۰۷۶۳۳۳۳۱۷۰۰-۴ داخلی ۲۲۹۸ -
- www.setadiran.ir
توضیحات : نوبت اول d; lvpgi hd
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام 1 مجموعه عملیات تحکیم بستر و جابجایی برج های برق منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )