سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی البرز

شماره آگهی ۹۲/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۷۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسید اتیلن یک درب به صورت کشویی افقی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۹ مرحله دوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- کرج، حصارک، سه راه پست خانه ، محل موسسه، اتاق جلسات امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرج، حصارک بلوار شهید بهشتی موسسه سرم سازی رازی دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن