سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی البرز

شماره آگهی ۹۳/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۷۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی، خرید و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ بخش کنترل کیفی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش بانکی وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ مرحله دوم ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- کرج، حصارک، سه راه پست خانه ، محل موسسه، اتاق جلسات امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : کرج، حصارک بلوار شهید بهشتی موسسه سرم سازی رازی دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۳۴۵۷۰۰۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.rvsri.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن