سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۲۰۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی جهت ترمیم نوار حفاری لوله گذاری شبکه فاضلاب شهر رودان با برآورد ۷,۳۵۳,۰۶۸,۷۱۱
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته ۵ راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - بندرعباس، بلوار ناصر، جنب بیمارستان شریعتی، شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، ا مور قراردادها
۰۷۶۳۳۳۵۰۵۸۲-۸۶-۸۷ -
- http://www.abfahormozgan.com
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : بهار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی جهت ترمیم نوار حفاری آب و فاضلاب استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )