سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۷۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه تغییر بخشی از شبکه های برق فشار متوسط هوایی به زمینی در سطح منطقه آزاد
شرایط : رتبه ۴ در رشته برق از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی - ارائه معرفینامه - تصویر اساسنامه به همراه اگهی روزنامه و اخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت و تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره و تصویر رتبه شرکت الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۲۰۰۱۲۰۰۶۲۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار / سپرده شركت در مناقصه ۹۱۹.۲۵۶.۸۹۲ ریال نقدا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین بانکی در وجه این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۲ واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : چابهار - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار ساختمان اداری شماره ۲ واحد دبیرخانه
۰۵۴۳۵۳۱۴۳۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای تجدید
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن