سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان اردبیل

شماره آگهی ۱۷-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۴۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی باند رفت کمربندی بیله سوار (حد فاصل میدان مرزداران تا گمرک) در شهرستان بیله سوار با برآورد ۱۵.۷۵۰.۹۰۹.۰۶۲ ریال و تضمین ۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات تکمیلی رمپهای ورودی و خروجی پل زیرگذر حکیم قشقاقی در شهرستان اردبیل با برآورد ۵.۶۴۱.۶۱۸.۳۸۱ ریال و تضمین ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی و آسفالت راه روستایی شورگل - خلیفه لو کیلومتر ۰ تا ۲ (تجدید) در شهرستان بیله سوار با برآورد ۴.۳۸۳.۹۱۵.۵۹۹ ریال و تضمین ۲۱۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه روستایی گیلوان - ماسل حد فاصل کیلومتر ۰۰۰+۲ تا انتهای حوزه استحفاظی در شهرستان خلخال با برآورد ۱۳.۱۵۲.۵۸۰.۱۷۹ ریال و تضمین ۶۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی و آسفالت راه روستایی سه راه حور - کریق کیلومتر ۰ تا ۲ (تجدید) در شهرستان اردبیل با برآورد ۴.۴۳۶.۶۹۳.۳۲۶ ریال و تضمین ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه روستایی علیکران کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۱ در شهرستان مشکین شهر با برآورد ۲.۹۵۱.۹۸۴.۸۵۸ ریال و تضمین ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راه روستایی شبلو - کوهساره کیلومتر ۰۰۰+۳ تا ۰۰۰+۱۰ در شهرستان اردبیل برآورد ۸.۷۲۳.۰۴۶.۸۲۰ ریال و تضمین ۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته راه و ترابری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده شماره ۲۱۷۶۳۲۰۹۲۱۰۰۸ بانک ملی مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی اردبیل
۰۴۵۳۳۷۴۱۲۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - بارگذاری مدارک در ستاد ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تا ساعت ۱۴
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن