سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه با برآورد ۱۲,۱۱۰,۷۶۸,۴۰۰
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت ۱۰ روز بعد
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقسه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند renhe
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )