سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید ۱۰۱۵/۹۶۰: تهیه و تامین ۶ دستگاه کلید ۲۳۰ کیلوولت - ۲ دستگاه سکسیونر ساده ۲۳۰ کیلوولت - ۲ دستگاه سکسیونر ارت دار ۲۳۰ کیلوولت - ۶ دستگاه سکسیونر ساده ۶۳ کیلوولت و ۶ دستگاه سکسیونر ارت دار ۶۳ کیلوولت - تضمین ۱.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - (پیشنهاد دهنده میبایستی تولید کننده تجهیزات موضوع مناقصه باشد ---۱۰۱۶/۹۶۰ : عملیات ساختمانی باقیمانده پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت مهیار تضمین ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، دارابودن گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه ۴ ابنیه به همراه رتبه ۵ تاسیسات از سازمان مدیریت
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۰۲۰۴۰۰۸ یا مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تا ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت و یا اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۳۱۳۶۲۷۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن