سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کوت عبدا...

شماره آگهی ۱۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۳۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل پارک ساحلی ۳۰ هکتاری کوت عبدا... با برآورد ۸,۰۶۰,۲۳۴,۰۰۶
شرایط : رتبه ۵ رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال به شماره حساب جاری ۱۰۹۳۵۵۴۶۳۰۰۰ بانک ملی کوت عبدا... به نام شهرداری کوت عبدا... / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۴ میلیون ریال ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادهای شهرداری کوت عبدا..
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن