سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کوت عبدا...

شماره آگهی ۲۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی و اجرای خاک نباتی حاشیه جنوبی پل ششم با برآورد ۵۳,۳۳۴,۸۷۴,۳۹۴
شرایط : رتبه ۵ رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال به شماره حساب جاری ۱۰۹۳۵۵۴۶۳۰۰۰ بانک ملی کوت عبدا... به نام شهرداری کوت عبدا... / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰ میلیون ریال ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادهای شهرداری کوت عبدا..
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای نوبت دوم چاپ دوم
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن