سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۰۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری مجتمع مکانیزه و ذخیره سازی و صادرات گوگرد
شرایط : دارابودن گواهینامه صلاحیت با حداقل پایه ۵ رشته ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دارابودن تایید صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال که قابل تمدید به مدت سه ماه باشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت -- دبیرخانه کمیسیون مناقصات
آدرس ارسال مدارک : بوشهر، عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ساختمان همایشهای خلیج فارس دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲-۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۲ تلفن ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵ فکس
- ایمیل www.pseez.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن