سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه جهت احداث پروژه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده سرطان پروفسور سمیعی در مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی گیلان واقع در لاکان رشت : اجرای عملیات ساختمانی ابنیه شامل خاکبرداری پی سازی و اجرای اسکلت فلزی و .... طبق نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و اختصاصی به مبلغ ۲۴۸.۵۹۰.۲۹۸.۶۶۶ ریال --- اجرای عملیات راه راه آهن و باند فرودگاه شامل : حفاری ماشینی محل اجرای شمع و اجرای شمع بتنی و ... طبق نقشه ها و مشخصات فنی عمومی و اختصاصی به مبلغ ۹.۳۷۴۵۸۱.۴۰۲ ریال --- تجهیز و برچیدن کارگاه براساس پیوست شماره سه به مبلغ ۵.۱۵۹.۲۹۷.۶۰۱ ریال --- انجام عملیات خاکی اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه بنیاع علم و دانش و پژوهشکده جامع سرطان پروفسور سمیعی براساس قیمت های واحد فهرست بهای عملیات ابنیه راه راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برابر است با ۲۶۳.۱۲۴.۱۷۷.۶۹ ریال با برآورد ۲۶۳,۱۲۴,۱۷۷,۶۶۹
شرایط : حداقل رتبه ۳ ابنیه - دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : رشت ـ میدان فرهنگ روبروی شرکت داروپخش ساختمان شماره ۱ ـ دانشگاه ط همکف اتاق ۱۳۷ امور قراردادهای دانشگاه دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن