سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

شماره آگهی ۲۲۰۲۱/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : دیوارکشی زمین پست ۲۳۰ کیلوولت پردیسان قم
شرایط : صلایحت پایه ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ به نام شرکت برق منطقه ای اداره کل خزانه بانک مرکزی به شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا به واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده های برق تهران خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/ ساعت صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : تهران، سعادت آباد بالاتر از کوی فراز بلوار برق تهران ، محل شرکت، ساختمان حوزه ستادی، طبقه سوم بال شرقی امور تدارکات و قراردادها
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ -
- www.setadiran.ir
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه دیوارکشی زمین پست 230 کیلوولت پردیسان قم برق منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )