سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

شماره آگهی ۱۲۰۲۴/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۶۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست رودشور
شرایط : پایه اخذ شده ـ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ۴ پایه ابنیه ـ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ به نام شرکت برق منطقه ای اداره کل خزانه بانک مرکزی به شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ / سپرده شركت در مناقصه ۷۶۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده های برق تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : تهران، سعادت آباد بالاتر از کوی فراز بلوار برق تهران، محل شرکت، ساختمان حوزه ستادی طبقه سوم بال شرقی امور تدارکات و قراردادها
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ -
- www.setadiran.ir
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی پست رودشور برق منطقه ای تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )