سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : ارزیابی کیفی تامین لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات برقی و مکانیکی سدهای میناب، جگین و شمیل و نیان و سایر تاسیسات وابسته
شرایط : معرفی نامه معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی شعبه بندرعباس به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه الکترونیکی تدارکات دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه الکترونیکی تدارکات دولت - دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه منقصه گزار
- -
- http://www.setadiran.ir
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین لوازم یدکی الکتریکال تاسیسات برقی و آب منطقه ای هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )