سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۲۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۴۵۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی -- ۰۱-۹۰-۹۳۳۱۰۴۷-f : SHINKO STEAM TURBINE : ضمانتنامه ۶۲۴.۰۶۶.۶۰۰ ریال ---- ۳۸-۹۰-۹۵۱۳۹۰۰۰۰۱/S۰۲ : واحد تفکیک گاز شماره ۳ ۳۶۴MONEL U-TUBES : ضمانتنامه ۳۰۰ میلیون ریال --- ۴۰-۹۰-۹۳۴۲۴۰۰۶۸۳-G۲۰ : ۱۰ MOTOR OPERATED GATE VALVE ضمانتنامه ۲۳۵.۶۲۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۴۴۲۴۰۰۷۵۰/P۱۱ : جرثقیل سقفی ، تضمین ۲۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۴۲۴۰۰۹۲۸-G۲۰ : ۴۰MOTOR OPERATED BUTTERFLY VALVE ، ضمانتنماه ۱۷۱.۳۶۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۵۲۴۰۰۱۹۱/G۰۹ : تجهیزات دستگاه سالفر EDXRE , SMOKE : ضمانتنامه ۱۴۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۳-۹۰-۹۶۴۴۹۰۰۰۰۳/P۷ : کولر دوتکه ضمانتنامه ۱۳۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : وب سایت
آدرس ارسال مدارک : کمیسیون مناقصات شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل HTTP://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دومرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن