مناقصه در نظر دارد مشاغل کارشناسی و خدماتی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی اراک

شماره آگهی ۳۰-۲۹-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۶۲۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه در نظر دارد مشاغل کارشناسی و خدماتی مراکز تابعه و نیز تامین خدمات بهداشتی درمانی و کمک پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تابعه خود را طی ۲ مناقصه جداگانه واگذار نماید (مشاغل کارشناسی خدماتی ۹۸ نفر و خدمات بهداشتی درمانی و کمک پرستاری ۱۶۸ نفر)
شرایط : شرکتهای خدماتی یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط - ارائه اصل فیش واریزی و معرفینامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران جهت هر مناقصه به صورت جداگانه / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به حساب ۱-۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک - جهت مشاغل کارشناسی و خدماتی ۱.۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و جهت خدمات بهداشتی درمانی و کمک پرستاری ۲.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : اراک خیابان شهید شیرودی - خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن