مناقصه خرید 500 ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

شماره آگهی ۱۶۵/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۶۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵۰۰ ست آشکارساز خطا پیامک دار با قابلیت تعیین فاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه پیوست اسناد مناقصهبه صورت تضمین های معتبر و یا به حساب بانیک شرکت واریز نقدی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، طبقه دوم اتاق ۲۰۱، امور بازرگانی و قراردادها و یا سایت اینترنتی
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۸
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن