سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان البرز

شماره آگهی ۹۳/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۲۶
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده عملیاتی آبفای مناطق کرج، رجائی شهر، مهر شهر، مسکن مهر ماهدشت و شهرک ابریشم به پیمانکار واجد شرایط
شرایط : حداقل رتبه ۳ صلاحیت در زمینه بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضلاب وزارت نیرو - معرفی نامه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۹۵۸۸۰۵۰۰۷ بانک ملی شعبه مرکزی کرج / سپرده شركت در مناقصه ۷۷۶.۲۰۱.۶۰۰ ریال بوصرت واریز نقدی به حساب شرکت و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان البرز در کرج، انتهای بلوار شهید چمران، ساختمان شماره یک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز
۰۲۶۳۲۱۱۷۱۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن