سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۴۰|۷۵۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع های روستایی حوریه (هوروئیه) شهرستان منوجان با برآورد ۱۴,۳۰۴,۹۸۹,۵۸۱
شرایط : رشته آب پایه ۱-۲-۳-۴-۵ - تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه تضمین ۷۱۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت--- کرمان، خیابان هزار و یکشب، نبش کوچه ۲۱ ، محل شرکت، اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۴۱۹۳۴-۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳-۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع های روستایی حوریه (هوروئیه) شهرستان آب و فاضلاب روستایی استان کرمانمناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع های روستایی حوریه (هوروئیه) شهرستان آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن