سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران

شماره آگهی ۹/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه آزاد منطقه ۱۲ تهران با برآورد ۹.۸۵۶.۴۸۷.۸۷۹ ریال و تضمین ۴۹۲.۸۲۴.۳۹۴ ریال --- تکمیل مدرسه خیری زندی کریمی اسلام شهر با برآورد ۱۹.۴۵۶.۴۶۲.۹۶۲ ریال و تضمین ۹۷۲.۸۲۳.۱۴۹ ریال --- تکمیل مدرسه خیری اسکندری (آینده سازان) ناحیه ۲ بهارستان با برآورد ۳.۶۷۵.۵۶۵.۳۴۷ ریال و تضمین ۱۸۳.۷۷۸.۲۶۸ ریال --- تکمیل مدرسه خیری بینش منطقه ۱۱ تهران با برآورد ۴.۸۲۸.۷۶۰.۰۵۱ ریال و تضمین ۲۱۴.۱۳۸.۰۰۳ ریال --- تکمیل مدرسه گلریز منطقه ۱۹ تهران با برآورد ۵.۱۹۶.۶۰۹.۸۲۸ ریال و تضمین ۲۵۹.۸۳۰.۴۹۲ یال --- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه نوجوانان انقلاب منطقه ۴ تهران با برآورد ۱۲.۵۰۱.۲۲۲.۱۱۳ ریال و تضمین ۶۲۵.۰۶۱.۱۰۶ --- تکمیل مقاوم سازی مدرسه سپیده کاشانی منطقه ۵ تهران با برآورد ۵.۰۳۴.۹۴۴.۱۱۱ ریال و تضمین ۲۵۱.۷۴۷.۲۰۶ ریال --- احداث مجتمع آموزشی فرهنگی و رفاهی اردوگاه باهنر منطقه ۱ تهران با برآورد ۵۳.۴۵۳.۲۴۲.۱۳۳ ریال و تضمین ۲.۳۸۹.۰۶۴.۸۴۳ ریال
شرایط : رتبه بندی مناسب و مورد تایید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خلیل زاده، اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۲۱۸۸۷۷۹۵۱۰-۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن