سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی CGP/۲۵-۹۶/۰۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه Coring Tools
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۷-۰۲۱۶۶۷۰۰۲۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن