مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 293/1 شمال مارون شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۴۵۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب ۲۹۳/۱ شمال مارون به شرح انجام عملیات تخریب، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح و شیب بندی، اجرای شن مخطوط رودخانه ای و تثبیت با آهک، شن ریزی شکسته کارخانه ای، انجام عملیات ساختمان پی دستگاه حفاری، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت، احداث آبرو بتنی مسطح، سنگ کاری دیوارهای حائل جاده، احداث حوضچه فاضلاب، احداث پل بتنی با پایه های سنگی روی محل عبور لوله های جریان نفت و سایر عملیات طبق نقشه و دستورالعمل کارفرما - مدت اجام ۴ ماه با برآورد ۱۱,۸۱۹,۴۳۴,۸۱۰
شرایط : حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابری - معرفی نامه کتبی معتبر و فیش بانکی - کارت ملی - یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام کد ۶۵۱۸ / سپرده شركت در مناقصه ۵۹۰.۹۷۱.۷۴۱ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ساعت ۸/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵/۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز، کوی فداییان اسلام، خیابان پارک ۴ روبروی امور مسافرت، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها، اتاق شماره ۱ و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگ یامور حقوقی و قراردادها مناطق نفت خیز جنوب
آدرس ارسال مدارک : اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان نفت ساختمان پنج طبقه، بلوک ۱، طبقه دوم، اتاق ج ۲۵۱، دفتر کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یکی مرحله ای - نوبت دوم
منابع : همکاری ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن