سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان قزوین

شماره آگهی ۲۱/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات خودرویی مخابرات منطقه قزوین در سطح کشور به صورت حجمی با ۱۰.۷۰۰ کیلومتر تردد و ۲۸۳۸ سرویس داخل شهری سالانه برای کل خودروها
شرایط : ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کد پستی و شماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی واریزی مبلغ ۲۱۸.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی قزوین
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی قزوین / سپرده شركت در مناقصه ۵۵۸.۳۸۴.۴۸۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریز به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : قزوین انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان) شرق صدا و سیمای قزوین ساختمان ستادی مخابرات منزقه قزوین طبقه همکف واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : قزوین انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان) شرق صدا و سیمای قزوین ساختمان ستادی مخابرات منزقه قزوین طبقه همکف واحد قراردادها
۰۲۸۳۳۶۵۹۸۸۲-۰۲۸۳۳۶۵۲۷۱۱ تلفن ۰۲۸۳۳۶۵۱۷۹۶ فکس
- ایمیل http://www.tc-qazvin.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم تجدید۹۶/۱۶
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن