سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

شماره آگهی ۴۰-۹۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۲۰۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی راه روستایی تل سیاه بمدت ۶ ماه با برآورد ۶,۱۳۰,۹۶۴,۰۸۰
شرایط : دارای رتبه ۵ رشته راه و ترابری - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ الی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : درگاه اینترنتی دولت (سامانه ستاد)
آدرس ارسال مدارک : درگاه اینترنتی دولت (سامانه ستاد) - بوشهر خیابان رئیسعلی دلواری چهارراه کشتیرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر امور اداری
۰۷۷۳۳۳۳۱۲۸۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن