سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای گیلان

شماره آگهی ۹۶۱۱۰۰۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آستارا
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته نیرو EPC و یا اینکه حداقل دارای رتبه ۲ نیرو بوده و جوینت با یک مشاور ذیصلاح -- گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۴۴۰۲۰۰۳ به نام برق منطقه گیلان / سپرده شركت در مناقصه ۳.۴۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۴۴۰۵۰۰۸ به نام برق منطقه ای گیلان
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج اگهی تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) -- رشت، خیابان امام خمینی چهارراه قدس، امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه منطقه ای گیلان
۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دومرحله ای
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن