سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال زنجان ابنیه ۵ حقوقی --- تکمیل ساختمان فرهنگسرای ایجرود ابنیه ۵ حقوقی
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه ـ ابنیه ۵ حقوقی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ لغایت ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی واقع در اراضی پایین کوه نبش میلاد ۲۱ ساختمان شماره یک اداره کل
۰۲۴۳۳۰۳۷۲۵۰ تلفن ۰۲۴۳۳۴۴۵۲۳۰ فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن