سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۴۰۲/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۷۶۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات آبدارخانه های ناحیه خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز : انجام کلیه خدمات تهیه و توزیع داقل سه نوبت چای به ارکنان ادارات و کلیه جلسات نظافت کلی آبدارخانه ها تامین آب سردکنها و پارچهای آبخوری در اتاق جلسات با برآورد ۲۸,۹۳۵,۷۲۰,۹۹۹
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ گواهی پایان کار ارزشیابی و مفاصا حساب کارهای انجام شده
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبا به نام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۶۴.۷۸۶.۰۵۰ ریال به حساب سیبا بنام شرکت ملی منطاق نفتخیز جنوب و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ باغ خرمکوشک ساختمان شماره ۲۰ امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم ـ اعلام آمادگی ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن