سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۱۲۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۸۱۰|۸۴۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واریز مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز بنام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس / سپرده شركت در مناقصه ۴۱۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی بنام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور  آب و فاضلاب روستایی استان فارسمناقصه خرید تعدادی دستگاه الکتروموتور و پمپ شناور  آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن