سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۱۸۰۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مرمت و بازسازی آببندان ها (گروه ب) در سطح استان با تضمین ۵۰ تا ۲۵ میلیون ریال و برآورد ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال --- مرمت و بازسازی آببندان ها (گروه اف) در سطح استان با تضمین ۲۷۵ تا ۴۱۵ میلیون ریال و برآورد ۵۵۰۰ تا ۸۳۰۰ میلیون ریال --- پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه ها (گروه الف) با تضمین ۲۵۰ تا ۱۷۵۰ میلیون ریال و برآورد ۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ میلیون ریال --- پروژه های عرضه و تامین آب و مهندسی رودخانه ها (گروه الف) با تضمین ۲۵۰ تا ۱۷۵۰ میلیون ریال و برآورد ۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ میلیون ریال
شرایط : حداقل ۵ رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن