سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید صدرا

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۱۰۴۱۰۰۰۰۱۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۲۵۷۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تکمیل ساختمان و محوطه تجاری واقع در سایت مسکن مهر ۶۰۰ واحدی (سیمان فارس و خ وزستان) با برآورد ۲,۴۴۰,۰۵۲,۵۳۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۲.۰۰۲.۶۲۷ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- شیراز، شهر جدید صدرا، بلوار دانش، خیابان دنا ، شرکت عمران شهر جدید صدرا
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن