سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کتابخانه های عمومی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۰۲۵۵۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه شهید مظاهری مریانج بمدت ۱۲ ماه با برآورد ۵,۰۲۷,۱۶۳,۳۶۶
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی در رشته ابنیه و تاسیسات با رتبه ۵ و رزومه کازی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب ۲۱۷۲۶۱۵۶۱۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه مهدیه
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه اداره کل کتابخانه های استان همدان واقع در همدان - چهارراه ت ختی - تپه مصلی کتابخانه مرکزی اداره کل کتابخانه های استان همدان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل کتابخانه های استان همدان
۰۸۱۳۲۶۷۲۰۱۲-۳۲۶۷۴۰۱۱ داخلی ۲۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.hamedanpl.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن