سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۲۸
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶/۷۶: نیرورسانی - توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح - نصب و برکناری تاسیسات پروژه روستایی برق دیلم (استانی) - تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۹۶/۸۲: نیرورسانی - توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح - نصب و برکناری تاسیسات پروژه شهری برق بوشهر ۳ (استانی) - تضمین ۲۰۳ میلیون ریال --- ۹۶/۸۶: نیرورسانی - توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح - نصب و برکناری تاسیسات پروژه روستایی برق بوشهر ۲ (استانی) - تضمین ۸۲ میلیون ریال --- ۹۶/۸۷: نیرورسانی - توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح - نصب و برکناری تاسیسات پروژه شهری برق تنگستان (استانی) - تضمین ۱۷۴ میلیون ریال --- ۹۶/۸۸: نیرو رسانی - توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح - نصب و برکناری تاسیسات پروژه روستایی برق بوشهر ۲ (استانی) - تضمین ۱۲۰ میلیون ریال
شرایط : ثبت نام در سایت و دریافت امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۸ الی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت --- امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸-۳۳۳۴۳۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن