مناقصه ارزیابی کیفی نیرورسانی توسعه و بازساری شبکه های توزیع توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۸۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۲۲
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نیرورسانی توسعه و بازساری شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح نصب و برکناری تاسیسات پروژه روستایی برق عسلویه استانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۸ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ـ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۳۰ پاکات مناقصه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸-۳۳۳۴۳۶۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن