سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای کرمان

شماره آگهی ۹۳/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۲۴
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید نصب برج و عملیات سیمکشی ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پست زنگی آباد به خط چهارمداره اختیارآباد
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۴.۰۲۹.۰۵۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ بانک ملی ایران شعبه برق منطقه ای کرمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : کرمان بلوار شهید عباسپور اداره دبیرخانه شرکت برق منطقه ای کرمان
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول دو مرحله ای نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن