سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۲۱۱۹
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام تعمیرات زیرآبی شناور قایق ناجی ۵
شرایط : معرفی نامه و اصل فیش واریزی خرید اسناد، پروانه بهره برداری در زمینه ساخت یا تعمیرات شناورهای دریایی، گواهینامه تاییدیه کارگاهی صادره از سوی یکی از موسسات رده بندی معتبر و مورد تایید سازمان و همچنین ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۶۴۵۲۶۰۱۰۰۱ و همچنین ۹ درصد مبلغ مزبور ۶۳.۰۰۰ ريال بعنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب ۲۱۷۶۴۵۲۶۱۰۰۰۸ بانک ملی به نام مالیات و عوارض بندر / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی یا به حساب سپرده به شماره ۲۶۴۵۲۶۱۱۶۰ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه اداره بندر شهید بهشتی واقع در چابهار
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه بندر شهید بهشتی
۰۵۴۳۱۲۸۳۰۰۰ تلفن ۰۵۴۳۵۳۲۱۴۱۴ فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن