سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش فنی و حرفه ای کشور

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۲۷۹|۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تولید و چاپ ۱/۵۰۰/۰۰۰ فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت نقدی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۸۷۰۶۳۷۲۰۸۶ بانکمرکزی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت های الف و ب ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ پاکت های ج ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان آزادی نبش خوش جنوبی طبقه همکف واحد پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
آدرس ارسال مدارک : تهران خیابان آزادی نبش خیابان خوش طبقه ه مکف واحد پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تولید و چاپ 1/500/000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند  آموزش فنی و حرفه ای کشورمناقصه تولید و چاپ 1/500/000 فقره گواهینامه الکترونیکی هوشمند  آموزش فنی و حرفه ای کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن