سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه اصفهان

کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۴۳۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات حجمی سرویس،تعمیرات ونگهداری تاسیسات الکتریکی،تاسیسات مکانیکی و ابنیه محوطه کوی و خوابگاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰ (ششصد ميليون ريال) از نوع ضمانتنامه بانکی معتبر با سررسيد شش ماهه و قابل تمديد و يا واريز مبلغ نقدی ضمانتنامه به حساب شبا بانک ملی ايران IR۶۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۶۸۲۶۸۰۰۹ در وجه دانشگاه اصفهان و يا چک تضمين شده بانکی به مبلغ تضمين و بدون تاريخ و در وجه دانشگاه اصفهان ۲.مناقصه گران محترم بمنظور خريداری اسناد مناقصه بايستی مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (يک ميليون ريال) را به حساب شماره ۲۱۷۷۲۴۰۲۳۸۰۰۲ بانک ملی ايران با شناسه ۹۹۹۸۲۸ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۱-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
آدرس خرید اسناد : اصفهان-خيابان هزار جريب-دانشگاه اصفهان-ساختمان دفتر فنی (واقع در محوطه شمالی دانشکده داروسازی)
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۷۹۳۴۳۸۹-۳۷۹۳۲۷۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۳-۰۸ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن