سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی فجر

شماره آگهی ۱۶/۹۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۱۴۱۰
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی تغییر خوراک آب آتش نشانی از آب کلاریفاید به آب خام نواحی ۱ و ۲ خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب بانک ملت شبا ۸۴-۰۱۱۴-۱۲۶۱-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۲۰-۱۴ IR یا حساب ملت ۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ / سپرده شركت در مناقصه ۸۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور حقوقی و پیمانهای مجتمع پتروشیمی فجر به نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۱۷۱۹۲۰ تلفن ۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۴ فکس
- ایمیل www.fajrco.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن